Дистанційна освіта - це форма навчання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною та екстернатом, що реалізується за технологіями дистанційного навчання з використанням Інтернет технологій.

Якість дистанійного навчання не поступається якості очної форми навчання, оскільки для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий професорсько-викладацький склад МАУП і використовуються найсучасніші навчально-методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам.

Згідно статистиці дистанційного навчання, більшість студентів ДН – це люди, які вже мають певний професійний досвід і хочуть його поглибити без відриву від виробництва. Але останнім часом, із розвитком технологій дистанційного навчання, не лише друга, а й перша освіта за допомогою Інтернет стає доступною і все більш популярною.

Випускники шкіл, батьки, бізнесмени, зрештою, всі зайняті люди розуміють, що дистанційне навчання – це ефективний шлях до знань, що дозволяє гармонійно поєднувати навчання із активним професійним життям. Люди, яким за станом здоров’я важко навчатись очно, також вважають, що дистанційне навчання – чи не єдиний зручний шлях до освіти, що їх цікавить.

Дистанційна форма навчання - різновид заочної форми та передбачає організацію навчального процесу з використанням дистанційних освітніх Інтернет- та мультимедійних технологій.

Вперше в Україні – тільки в МАУП –працює система дистанційної освітичерез мережу супутникового зв’язку. Викладачі готують навчально-методичні матеріали (конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, бази даних, тестові завдання і т. і.) по всім дисциплінам в електронному вигляді, проводять Інтернет-консультації та здійснюють контроль за виконанням індивідуальних планів.

Характерні риси дистанційної освіти

Гнучкість. Можливість займатись у зручний для себе час, у зручному місці і темпі (цілодобовий доступ до навчальних матеріалів, тестів, завдань, що розміщені в системі дистанційного навчання). Нерегламентований відрізок часу для засвоєння дисципліни в межах навчального семестру.

Паралельність. Паралельне з професійною діяльністю навчання, можливість навчання на двох спеціальностях/рівнях.

Охоплення. Одночасне звернення до багатьох джерел навчальної інформації (електронним бібліотекам, банкам даних, навчальним матеріалам в системі дистанційного навчання, тощо) великої кількості студентів. Спілкування через форуми, чати, викладачів та студентів (у т. ч. з різних регіонів).

Технологічність. Використання в освітньому процесі останніх досягнень інформаційних і телекомунікаційних технологій, що сприяють просуванню людини у світовий інформаційний простір.

Соціальна рівність. Рівні можливості отримання освіти незалежно від місця проживання, стану здоров’я, матеріальної забезпеченості студента (оскільки, в більшості випадків, освіта у дистанційному режимі дешевша за традиційну).

Інтернаціональність. Експорт та імпорт світових досягнень на ринку освітніх послуг.

Нова роль викладача. Дистанційне навчання розширює та оновлює роль викладача, який має координувати пізнавальний процес, постійно вдосконалювати курси, що викладаються, підвищувати творчу активність і кваліфікацію у відповідності до нововведень та інновацій у навчальному процесі.

Позитивний вплив здійснює дистанційне навчання і на студента, підвищуючи його творчий та інтелектуальний потенціал за рахунок самоорганізації, прагнення до нових знань, розвиваючи культуру спілкування та вміння використовувати інформаційні ресурси, самостійно приймати відповідальні рішення.