Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

                                                На базі загальної середньої освіти - 4 роки 6 місяців (“Психологія” - 4 роки);

                                                На базі молодшого спеціаліста іншого напряму - 3 роки 6 місяців (“Психологія” - 3 роки);

                                                На базі молодшого спеціаліста відповідного напряму - 2 роки 6 місяців ;

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

                                                На базі бакалавра, спеціаліста відповідного напряму - 1 рік 6 місяців;

                                                На базі бакалавра, спеціаліста, магістра іншого напряму - 2 роки