Маркетинг

075 «Маркетинг»

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 075 Маркетинг

Рівень вищої освіти: Бакалавр/магістр

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчально-науковий Інститут менеджменту, економіки та фінансів

Мета освітньо-професійної діяльності полягає в підготовці висококваліфікованих і креативних спеціалістів, що можуть розробляти й впроваджувати ефективні маркетингові рішення та сприяти позитивному іміджу і підвищенню конкурентоспроможності підприємств різного розміру та різних організаційних форм, у відповідності з потребами національної економіки.

Основні спеціалізації:

 • Електронний маркетинг;
 • Енергетичний маркетинг;
 • Маркетинг в туризмі та готельному бізнесі;
 • Маркетинг медицини та фармації;
 • Міжнародний бізнес та маркетинг;
 • Міжнародний маркетинг та реклама;
 • Промисловий маркетинг;
 • Торговельний маркетинг;
 • Транспортний маркетинг та логістика.

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Здатність:

 • розробляти маркетингові програми та алгоритм планування перспективних і поточних планів маркетингової діяльності;
 • формувати плановий бюджет маркетингової діяльності;
 • проводити моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингової діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану;
 • організовувати роботу виставок, ярмарків та інших заходів закупівельно-торгової і комунікаційної діяльності;
 • розробляти рекомендації з удосконалення асортименту та якості продукції;
 • формулювати та реалізовувати основні цілі рекламної діяльності;
 • реалізовувати заходи з питань зв’язків з громадськістю та стимулювання збуту;
 • коригувати ціни відповідно до впливу ринкових змін;
 • реалізовувати заходи щодо підвищення ефективності роботи в каналах розподілу;
 • вивчати запити споживачів, орієнтувати проектувальників та виробничників на виконання вимог споживачів;
 • аналізувати інформацію щодо стану конкуренції на вітчизняних та зарубіжних ринках, вивчати стан конкуренції та дії конкурентів на ринку;
 • давати аналіз стану кон’юнктури товарного ринку;
 • проводити критичний аналіз та оцінку впливу (внутрішнього та зовнішнього) середовища на розвиток підприємства на основі використання методів маркетингової діагностики;
 • збирати, обробляти, систематизувати та узагальнювати обсяг інформації про ринки збуту, споживачів, конкурентів, цільову аудиторію.

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 075 «Маркетинг» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр професійного спрямування;
 • магістр освітньо-наукового спрямування;

Основні дисципліни профільної підготовки для усіх спеціалізацій: «Маркетинг», «Маркетинг промислового підприємства», «Аналітичний маркетинг», «Логістика», «Реклама і рекламна діяльність», «Маркетингові дослідження», «Маркетинг послуг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингова політика розподілу», «Маркетинговий менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Логістичний менеджмент», «Рекламний менеджмент», «Маркетинговий менеджмент», «Товарна інноваційна політика» тощо.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати:

 • у міжнародних компаніях;
 • на вітчизняних та міжнародних виробничих і торговельних підприємствах усіх форм власності;
 • у рекламних компаніях та рекламних агентствах;
 • консалтингових структурах;
 • посередницьких підприємствах;
 • логістичних компаніях;
 • у благодійних організаціях та організаціях соціального спрямування;
 • державних структурах;
 • підприємствах інфраструктури (банках, страхових компаніях, інвестиційних компаніях, тощо).

Випускники можуть займати посади:

 • менеджер з просування продукції;
 • дистриб’ютор;
 • торговий агент;
 • торговий представник компанії;
 • супервайзер;
 • продакт-менеджер.
 • менеджер з реклами, а також промоутер, копірайтер, арт-директор;
 • мерчандайзер, супервайзер;
 • консультант зі збуту та закупівлі;
 • ПР-менеджер (спеціаліст зі зв’язків з громадськістю);
 • фахівець у сфері забезпечення комунікації та інформації;
 • керівник торгового підприємства;
 • директор (віце-президент, начальник) служби маркетингу, відділу збуту, відділу реклами;
 • керівник підрозділу зовнішньоекономічної діяльності;
 • іміджмейкер, рекламний агент;
 • бренд-менеджер;
 • маркетолог-логіст;
 • маркетолог-аналітик;
 • адміністратор готельних і ресторанних комплексів;
 • директор малої фірми;
 • фахівець з конференц-сервісу;
 • керівник підрозділу в закладах ресторанного господарства;
 • керівник маркетингового відділу підприємств різних організаційно-правових форм;
 • провідний фахівець відділу (департаменту, управління) маркетингу (реклами) державної установи тощо;
 • управитель готельного господарства;
 • керівник підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту.